Ngũ Hành

Cách vận dụng các giải pháp hóa giải năng lượng độc hại

Hành Hỏa cũng tượng trưng bởi chuyển động lên trên và không thể cất giữ được. Hành Hỏa cần được tái tạo. Hỏa trong phong

Cung mệnh của bạn hợp với màu gì trong phong thủy?

Âm dương – Ngũ hành chính là nhận thức của người xưa về bản chất và quy luật vận động của thế giới. Ngũ hành:

Kiến thức về Tam Hạp (Tam Hợp) – Tứ Hành Xung và Nguyên tắc tính cụ thể

Tý và Ngọ khắc kị , chống đôi nhau mạnh. Còn Mẹo và Dậu cũng vậy. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau

Kiến thức về Ngũ hành Tương Sinh – Ngũ hành Tương Khắc trong phong thủy

NguHanhTuongSinh

Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy,