Xem Tuổi Phong Thủy

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Bính Dần 1986

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1986 Năm sinh âm lịch: Bính Dần Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Đinh Mão 1987

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1987 Năm sinh âm lịch: Đinh Mão Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Mậu Thìn 1988

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1988 Năm sinh âm lịch: Mậu Thìn Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1989 Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Canh Ngọ 1990

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1990 Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính

Xem tuổi xây nhà tốt xấu trong năm 2016 Bính Thân cho người tuổi Tân Mùi 1991

Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 1991 Năm sinh âm lịch: Tân Mùi Năm dự kiến khởi công: 2016 – Bính